Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Bùi Tiến Đạt 05/12/2020
2 Phan Thanh Sơn 05/12/2020
3 LÝ GIA HỒNG 05/12/2020
4 Lê Thị Quỳnh Phương 05/12/2020
5 Lê Thị Quỳnh Phương 05/12/2020
6 Lê Thị Quỳnh Phương 05/12/2020
7 Lê Thị Quỳnh Phương 05/12/2020
8 Hương 05/12/2020
9 Lê Thị Quỳnh Phương 05/12/2020
10 Lê Thị Quỳnh Phương 05/12/2020