Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đinh Thị Phương Thanh 31/07/2021
2 Trần Kim Phượng 31/07/2021
3 TRẦN KIM THU 31/07/2021
4 Nguyễn Thị Hải Yến 31/07/2021
5 Nguyễn Thị Hải Yến 31/07/2021
6 ĐẶNG NGUYỄN THANH HUY 31/07/2021
7 NGUYEN TO KIM NGAN 31/07/2021
8 Lương Phan Thanh Phúc 31/07/2021
9 Lý Mộng Anh 31/07/2021
10 Đoàn Thanh Thảo 31/07/2021