Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VÕ KIM XUÂN 29/09/2022
3 VÕ KIM XUÂN 29/09/2022
4 PHAN MINH KHÔI 29/09/2022
5 VÕ KIM XUÂN 29/09/2022
6 Tạ Thanh Tùng 29/09/2022
7 Trần Minh Nhựt 29/09/2022
8 VÕ VĂN PHÚC 29/09/2022
9 Tạ Thanh Tùng 29/09/2022
10 Bùi Kim Ánh 29/09/2022