Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NGỌC VŨ 09/08/2022
3 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 09/08/2022
4 Phan Thanh Sơn 09/08/2022
5 Trần Tất Thắng 09/08/2022
6 NGUYỄN THỊ MINH ĐÀO 09/08/2022
7 trần tấn quang 09/08/2022
8 KHƯU GIA MỸ 09/08/2022
9 Trần Thị Trang Nhung 09/08/2022
10 Lương Bình 09/08/2022