Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Hồng Sơn 04/07/2022
3 Đặng Thành Nam 04/07/2022
4 Lê văn đảng 04/07/2022
5 NGUYỄN HỮU ĐỨC - TÂN ÁI LAN 04/07/2022 25/07/2022
6 ĐẶNG PHỤNG NHI 04/07/2022
7 trần minh tuấn 04/07/2022
8 NGUYỄN NHẤT HUY 04/07/2022
9 NGUYỄN TRẦN LƯU VÂN 04/07/2022
10 TRẦN THỊ KIM THANH 04/07/2022