Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN ANH VŨ 19/04/2021
2 Trần Đức Phương 19/04/2021
3 LƯƠNG NHẠC KIM 19/04/2021
4 Nguyen van luan 19/04/2021
5 Vương Kim 19/04/2021
6 TRẦN VĂN CƯỜNG 19/04/2021 20/04/2021
7 LÊ THỊ ANH ĐÀO 19/04/2021 23/04/2021
8 PHẠM THỊ LIÊN THƯƠNG 19/04/2021 27/04/2021
9 Phạm Như Hảo 19/04/2021
10 Dương Thị Châu 19/04/2021