Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Thị Ngọc Hồng 26/07/2021
2 Nguyễn Thanh Hải 26/07/2021
3 NGUYỄN THỊ HỒNG 26/07/2021 30/07/2021
4 NGÔ THỊ HẠNH 26/07/2021 30/07/2021
5 NGÔ THỊ HẠNH 26/07/2021
6 NGUYỄN THỊ HỒNG 26/07/2021
7 NGUYỄN THỊ MAO 26/07/2021
8 TRẦN QUỐC HUY 26/07/2021
9 VÕ THỊ THUỲ TRANG 26/07/2021
10 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 26/07/2021 11/08/2021