Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM - CỬA HÀNG SỐ 43 21/10/2019 30/10/2019
2 BÙI ANH THUẤN (DVC TRỰC TUYẾN C3) 19/10/2019 01/11/2019
3 Ngô Thanh Tùng 19/10/2019
4 KIỀU THỊ PHÚC (DVC TRỰC TUYẾN C3) 19/10/2019 01/11/2019
5 NGUYỄN VĂN TƯ (DVC TRỰC TUYẾN C3) 19/10/2019 08/11/2019
6 VĂN TRUNG HIẾU (DVC TRỰC TUYẾN C3) 19/10/2019 08/11/2019
7 LÊ THỊ THU HÀ 19/10/2019 23/10/2019
8 trần tiến lộc (DVC TRỰC TUYẾN C3) 19/10/2019 08/11/2019
9 Nguyễn Hiền Phượng 19/10/2019
10 ĐỖ THỊ NGA (DVC TRỰC TUYẾN C3) 19/10/2019 08/11/2019