Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HỢP TÁC XÃ THÀNH BỈ 02/12/2020 30/12/2020
2 Huỳnh Thị Hồng Thiên 02/12/2020 09/12/2020
3 PHAN DUY CHUNG 02/12/2020 08/12/2020
4 Huỳnh Thị Hồng Thiên 02/12/2020 09/12/2020
5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG - PHÁT TRIỂN NHÀ HỒNG ĐÔ (Đ/d Đào Thanh Loan) 02/12/2020 30/12/2020
6 QUÁCH TUẤN LONG 02/12/2020 07/12/2020
7 Lê Hùng Bảo 02/12/2020 09/12/2020
8 Lê Minh Đức - Lê Thị Mộng Cầm 02/12/2020 18/12/2020
9 Trần Quang minh 02/12/2020 09/12/2020
10 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 02/12/2020