Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ HUỲNH ĐỨC 17/05/2022
3 CTY TNHH NHA KHOA DIỆP NGUYÊN 17/05/2022
4 THÁI KIM KHA 17/05/2022
5 Nguyễn Thị Nga 17/05/2022 17/05/2022
6 Lê Đức Thuận 17/05/2022
7 Nguyễn Thị Bạch Yến 17/05/2022
8 NGUYỄN THẾ HIỆP 17/05/2022
9 Trần Thanh Thủy 17/05/2022
10 Đỗ Thị Diễm Hương 17/05/2022