Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIỀU VÂN 27/01/2022
3 Nguyễn Tiến Thành 27/01/2022
4 Ngô Văn Long 27/01/2022
5 Ngô Văn Long 27/01/2022
6 PHẠM ĐỖ ÁNH HỒNG 27/01/2022
7 LÂM NGUYỄN KIM HỒNG 27/01/2022
8 LÂM NGUYỄN KIM HỒNG 27/01/2022
9 Đặng Huy Vũ 27/01/2022
10 Đỗ Ngọc Danh 26/01/2022