Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRỊNH QUYẾT TIẾN 19/01/2022
3 Lê Thị Thu Hà (bưu điện) 19/01/2022 10/02/2022
4 NGUYỄN THỊ CÚC 19/01/2022 20/01/2022
5 TRẦN VĂN HIỆP 19/01/2022 17/02/2022
6 TRẦN THỊ HỒNG PHƯƠNG 19/01/2022 10/02/2022
7 LÊ THỊ PHỤNG 19/01/2022 10/02/2022
8 ĐỖ VĂN THU 19/01/2022 10/02/2022
9 phạm nguyễn thu phương 19/01/2022
10 phạm nguyễn thu phương 19/01/2022