Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 Phan Thị Thảo 30/11/2021
4 LÊ QUANG HIẾU 30/11/2021
5 Luong Thi Kim Thanh 30/11/2021
6 CÙ HUY QUÝ 30/11/2021
7 BÙI THỊ THÚY VÂN 30/11/2021 03/01/2022
8 Nguyễn Thị Trâm Anh 30/11/2021
9 Trương Thị Sim 30/11/2021
10 BÙI MINH QUỐC KHOA 30/11/2021 12/01/2022