Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Minh Nhã 18/01/2022
3 Trịnh Kim Hoa 18/01/2022
4 Lê Hồng Quang Thụy 18/01/2022 25/01/2022
5 NGUYỄN HỮU HỒNG 18/01/2022 10/02/2022
6 Nguyễn Văn Hùng 18/01/2022 20/01/2022
7 DƯƠNG THỊ PHÚC 18/01/2022 21/01/2022
8 Đỗ Trọng Sinh Tú 18/01/2022
9 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 18/01/2022 21/01/2022
10 Lê Võ Thùy Trang 18/01/2022 21/01/2022