Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THỊ XINH 26/02/2021
2 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM 26/02/2021 28/03/2021
3 DƯƠNG QUỐC DŨNG 26/02/2021 05/03/2021
4 DƯƠNG QUỐC DŨNG 26/02/2021 05/03/2021
5 TRƯƠNG THỊ MINH NGA 26/02/2021
6 TRỊNH CÔNG VIỆT 26/02/2021 03/03/2021
7 Nguyễn Thị Bích Ngân 26/02/2021
8 Nguyễn Thị Trúc Phương 26/02/2021
9 PHAN THỊ THÚY HẰNG 26/02/2021
10 Vũ Thị Hải Anh-Công ty TNHH Gia Huy 26/02/2021