Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THU HÀ 04/03/2021
2 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 04/03/2021
3 NGUYỄN THÀNH HIẾU 04/03/2021
4 Cao Thị Hoài Chung 04/03/2021
5 ĐINH THỊ THUỲ TRANG 04/03/2021
6 Phạm Như Quỳnh 04/03/2021
7 VÕ ĐĂNG VỮNG 04/03/2021
8 Phạm Như Quỳnh 04/03/2021
9 Nguyễn Thị Mỹ Linh 04/03/2021
10 LẠI THỊ KIM THOA 04/03/2021