Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 KWJ-DHL 23/08/2019 04/09/2019
2 SMS TOWER QUANG TRUNG SOFTWARE-DHL 23/08/2019 04/09/2019
3 XUNHASABA HO CHI MINH CITY-DHL 23/08/2019 04/09/2019
4 HO CHI MINH CITY BOOK DIST-DHL 23/08/2019 04/09/2019
5 MS. WANG JIN XIA/HOTEL RESERVATION-DHL 23/08/2019 04/09/2019
6 SIAM CANADIAN (VIETNAM) LIMITED-DHL 23/08/2019 04/09/2019
7 VIETWOOD INDUSTRIES JOINT STOCK COM-DHL 23/08/2019 04/09/2019
8 Trang Thị Ngọc Ánh (DVC TRỰC TUYẾN C3) 23/08/2019 16/09/2019
9 MR MICHAEL ANDREW OSNER - UPS 23/08/2019 03/09/2019
10 PHẠM ĐỨC HIỀN - UPS 23/08/2019 03/09/2019