Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VŨ TUẤN ĐIỆP 26/10/2021
3 PHẠM NGỌC THÀNH 26/10/2021
4 Nguyễn Văn Sỹ 26/10/2021
5 CTY TNHH VT XD THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRÚC MINH 26/10/2021 29/10/2021
6 Nguyễn Văn Sỹ 26/10/2021
7 LÊ TRƯỜNG VŨ 26/10/2021
8 CTY CP GIANG NAM LOGISTICS 26/10/2021 29/10/2021
9 Lương Thanh Nam 26/10/2021
10 Lê Thị Huyền Anh 26/10/2021 29/10/2021