Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Châu Thị Kim Liên 23/09/2021 25/10/2021
2 TRẦN VĂN THI 23/09/2021
3 Phan Trường Nhật Tân 23/09/2021 30/09/2021
4 Đặng Thị Hương Giang 23/09/2021
5 Trần Thanh Tuyên 23/09/2021
6 LÊ NGUYỄN HOÀNG LINH 23/09/2021 25/10/2021
7 Phan Trường Nhật Tân 23/09/2021 30/09/2021
8 Bùi Văn Nghĩa 23/09/2021
9 CÔNG TY TNHH GLAXOSMITHKLINE HÀNG TIÊU DÙNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VIỆT NAM 23/09/2021 07/10/2021
10 CÔNG TY TNHH GLAXOSMITHKLINE HÀNG TIÊU DÙNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VIỆT NAM 23/09/2021 07/10/2021