Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG PHỤNG NHI 01/07/2022
3 Ngô Mai Thu 01/07/2022
4 Võ Thành Luân 01/07/2022
5 Đặng Thị Ngọc Hường 01/07/2022 19/07/2022
6 Trần Minh Trung 01/07/2022
7 Hoàng Thị Thùy Giang 01/07/2022
8 NGUYỄN THANH HOÀNG 01/07/2022 07/07/2022
9 PHẠM THÙY TRANG 01/07/2022 07/07/2022
10 Nguyễn Thị Hồng Loan 01/07/2022