Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Duyên 18/10/2021
2 CAO THỊ DUNG 18/10/2021
3 PHẠM THÀNH ĐẠT 18/10/2021
4 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 18/10/2021
5 NGUYỄN THỊ THI THI 18/10/2021
6 Phạm Thị Bích Phượng 18/10/2021
7 MAI HỒNG CẨM 18/10/2021
8 Phạm Minh Tú 18/10/2021 19/10/2021
9 NGUYỄN THỊ THU HÀ 18/10/2021
10 PHẠM VĂN ÚT GIỨT 18/10/2021