Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 phạm anh Kiệt 09/12/2021
3 tôn nữ thị dung 09/12/2021
4 Lê Văn Dũng 09/12/2021
5 PHAM VAN GIANG 09/12/2021
6 Nguyễn Nam Phương 09/12/2021
7 Lê Thế Minh 09/12/2021
8 VŨ HẢI NGỌC 09/12/2021
9 huỳnh thị phương hoài 09/12/2021
10 Nguyễn Thị Trinh 09/12/2021