Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Vĩnh Ngọc Bảo 03/10/2022 18/10/2022
3 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 03/10/2022
4 Nguyễn Đức Trọng 03/10/2022
5 LÂM NGỌC ANH 03/10/2022
6 LÂM VI PHƯƠNG 03/10/2022
7 Đặng Thị Trung Đông 03/10/2022
8 NGUYỄN THANH PHÁP 03/10/2022
9 NGUYỄN CÔNG TÍNH 03/10/2022
10 PHẠM VĂN GIANG 03/10/2022