Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Hữu Hiệp 24/10/2021
3 NGUYỄN CÔNG LỆ 24/10/2021
4 Nguyễn Thị Thu Cúc 24/10/2021
5 NGUYỄN THỊ LAN 24/10/2021
6 PHẠM THỊ TUẤT 24/10/2021
7 CÔNG TY TNHH BAO BÌ MINH PHƯƠNG 24/10/2021
8 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 24/10/2021
9 nguyễn thị ngọc diễm 24/10/2021
10 VĂN THỊ HỒNG THẮM 24/10/2021