Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 Võ Thị Yến Lan 16/05/2022
4 Trịnh trung Kiên 16/05/2022
5 CÔNG TY TNHH ATC QUỐC TẾ 16/05/2022
6 LÊ THỊ XUÂN 16/05/2022
7 lê thị trúc đào 16/05/2022 29/06/2022
8 LÊ THỊ VĨNH HOÀNG 16/05/2022
9 NGUYỄN VĂN BÉ NĂM 16/05/2022 29/06/2022
10 Trang Kim Ngọc 16/05/2022