Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Anh Thư 06/12/2021
3 NGUYỄN THANH PHONG 06/12/2021
4 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 06/12/2021
5 Hoàng Minh Huệ 06/12/2021
6 BICH NGUYEN 06/12/2021
7 Huỳnh Minh Thiện 06/12/2021
8 Nguyễn Thị Diệu Linh 06/12/2021
9 Lâm Thị Huyền Linh 06/12/2021
10 CÔNG TY TNHH PHUCDATDOOR 06/12/2021