Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lý Mộng Thu 09/12/2021
3 TRẦN PHƯƠNG 09/12/2021
4 Trần Mỹ Đan 09/12/2021
5 VU HOANG GIA LINH 09/12/2021
6 TRẦN PHƯƠNG 09/12/2021
7 NGUYỄN VĂN CHUNG 09/12/2021
8 HUỲNH THANH HẰNG 09/12/2021
9 VU HOANG GIA LINH 09/12/2021
10 NGUYỄN KHẢI HOÀN 09/12/2021 14/12/2021