Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Pham Van Tin 27/09/2021
2 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 27/09/2021
3 Nguyen Dong Cung Quynh 27/09/2021
4 Vũ Minh Quang 27/09/2021
5 Ngô Tấn Hòa 27/09/2021 30/09/2021
6 TRƯƠNG THỊ THANH THỦY 27/09/2021 27/10/2021
7 CHÂU NGỌC TÚ 27/09/2021
8 PHẠM THỊ THÙY TRANG 27/09/2021 30/09/2021
9 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 27/09/2021 30/09/2021
10 Bưu điện (Trần Thành Lung) 27/09/2021 01/11/2021