Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THU THẢO 05/12/2021
3 NGUYỄN THỊ THU THẢO 05/12/2021
4 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 05/12/2021
5 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 05/12/2021
6 Nguyễn Thị Minh Huệ 05/12/2021
7 Nguyễn Thị Minh Huệ 05/12/2021
8 Phùng Thị Mỹ Phương 05/12/2021
9 Nguyễn Thị Thảo Duyên 05/12/2021
10 NGÔ HUỲNH PHƯƠNG TRÚC 05/12/2021