Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 nguyễn thị kim yến 21/10/2021
2 Nguyễn Ngọc Như Uyên 21/10/2021
3 ĐỖ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 21/10/2021
4 Nông Thị Lan 21/10/2021
5 HỒNG THU HIỀN 21/10/2021
6 ĐÀO ĐÌNH CHIẾN - VŨ THỊ NGOÃN 21/10/2021
7 Lê Hoài An 21/10/2021
8 NGUYỄN ĐOÀN DIỄM TRINH 21/10/2021
9 CAO CHÍ CƯỜNG 21/10/2021 22/10/2021
10 TRẦN THỊ LỆ 21/10/2021 22/10/2021