Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN MAI CẨM TÚ 20/10/2021
2 VÒNG THANH TRÂM 20/10/2021
3 VÒNG THANH TRÂM 20/10/2021
4 Trần Thị Tường Vi 20/10/2021
5 DƯƠNG THANH THẢO 20/10/2021
6 Trần Vũ Minh Trang 20/10/2021
7 Lê Mỹ Thuận 20/10/2021
8 LỮ MINH TRƯỜNG 20/10/2021 04/11/2021
9 Đỗ Thùy Linh 20/10/2021 01/11/2021
10 Trần Thị Hồng 20/10/2021