Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Hồng Anh 20/10/2021
2 Liêu Thị Hoài Thu 20/10/2021
3 PHẠM ĐỨC HẬU 20/10/2021
4 LÊ TRƯỜNG VŨ 20/10/2021
5 LÊ TRẦN THANH MAI 20/10/2021
6 Nguyễn Văn Hùng 20/10/2021
7 TRỊNH MỘNG HUYỀN 20/10/2021
8 Nguyễn Thị Mỹ Dung 20/10/2021
9 NGUYỄN HOÀNG SƠN 20/10/2021
10 Thanh Vy 20/10/2021 26/10/2021