Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thái 25/05/2022
3 Nguyễn Thanh Tuấn 25/05/2022
4 NGUYEN ANH MY 25/05/2022
5 TRẦN THỊ MINH THƯ 25/05/2022
6 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ - THIẾT BỊ L.C.T 25/05/2022
7 LÊ VĂN SƠN 25/05/2022 06/06/2022
8 HOANG THI NGOC HAN 25/05/2022
9 TRẦN THỊ MINH NGUYỆT 25/05/2022
10 Đặng Thị Lệ Vinh 25/05/2022