Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN CHÂU ANH 22/10/2021 02/11/2021
3 Nguyễn Lan Minh Nhật 22/10/2021
4 VÕ THỊ THANH LOAN 22/10/2021 02/11/2021
5 BÙI KHẮC DUY 22/10/2021 02/11/2021
6 VÕ THỊ XUÂN TRANG 22/10/2021
7 Lại Thị Khánh 22/10/2021 02/11/2021
8 ĐỖ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 22/10/2021 02/11/2021
9 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG NGUYÊN 22/10/2021 02/11/2021
10 LÊ TRƯỜNG VŨ 22/10/2021 02/11/2021