Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 16/09/2019 03/10/2019
2 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN 16/09/2019 22/10/2019
3 PHẠM THU HẰNG 16/09/2019 23/09/2019
4 TRẦN BÁ LÂM 16/09/2019 02/10/2019
5 PHAN ANH DŨNG 16/09/2019 03/10/2019
6 LÊ KHẮC NÔ 16/09/2019 22/10/2019
7 NGUYỄN CÔNG ĐỨC 16/09/2019 22/10/2019
8 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN 16/09/2019 22/10/2019
9 DƯƠNG THỊ TIỆP 16/09/2019 19/09/2019
10 LÊ HỮU ANH MINH 16/09/2019 22/10/2019