Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THỊ MÂY 07/12/2021
3 lê thị thanh huyền 07/12/2021
4 Lê Thị Kim Huệ 07/12/2021
5 Lê Thị Dung 07/12/2021
6 Nguyễn Nhì 07/12/2021
7 THAI THI KIM QUY 07/12/2021
8 Nguyễn Thị Trinh 07/12/2021
9 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO 07/12/2021
10 PHẠM THỊ MÂY 07/12/2021