Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN HOÀI NAM 19/08/2022
3 TRẦN VĂN THI 19/08/2022
4 Trần Thiên Thanh 19/08/2022
5 LÊ THỊ NGUYỆT NGA 19/08/2022
6 HỒ BẢO NHỤC 19/08/2022
7 Hồ Thị Nhật Hạ 19/08/2022
8 NGUYỄN THỊ HUYỆN 19/08/2022
9 TRẦN VĂN THI 19/08/2022 30/08/2022
10 Công Ty Điện Lực Gò Vấp 19/08/2022 31/08/2022