Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 ĐỐNG SƠN HIỆP 16/05/2022
4 Lê Ngọc Thanh Thảo 16/05/2022
5 Lê Vũ Hoàng An 16/05/2022
6 trần tấn quang 16/05/2022
7 NGUYỄN THỊ HOA 16/05/2022
8 Dương Văn Thuận 16/05/2022
9 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NGUYỄN BÌNH 16/05/2022
10 NGUYỄN THÀNH LONG 16/05/2022