Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ QUỲNH TRÂM 05/07/2022
3 TRẦN LÂM BẢO NGÂN 05/07/2022
4 PHẠM HUY HOÀNG 05/07/2022
5 Trần Thị Hương Lan 05/07/2022
6 Nguyễn Thị Trúc Dịp 05/07/2022
7 Lê Thanh Hoàng - Nguyễn Xuân Bình 05/07/2022 21/07/2022
8 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 05/07/2022
9 Lê Hoàng Quân 05/07/2022 21/07/2022
10 Lê Hoàng Nguyên 05/07/2022 21/07/2022