Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đinh Thị Phương Thanh 02/08/2021
2 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 02/08/2021
3 Lê Thị Thùy Dương 02/08/2021
4 Nguyễn Minh Khánh 02/08/2021
5 TRẦN BÁ TÚ 02/08/2021
6 Trần Ngọc Vân Anh 02/08/2021
7 HỒ THỊ YÊN NHI 02/08/2021
8 Trần Thị Phượng 02/08/2021
9 Bưu điện (Đỗ Ngọc Minh Châu) 02/08/2021 05/08/2021
10 VÕ TẤN HUY 02/08/2021