Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Hồng Lê 23/09/2021
2 LÊ KỲ PHONG 23/09/2021 08/10/2021
3 Trần Hồng Lê 23/09/2021
4 Lê Hoài Nam 23/09/2021
5 hồ vũ bảo huy 23/09/2021
6 NGUYỄN THỊ THI THI 23/09/2021
7 Lê Hoài Nam 23/09/2021
8 Lê Hoài Nam 23/09/2021
9 Lê Hoài Nam 23/09/2021
10 Lê Hoài Nam 23/09/2021