Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Hoàng Việt 18/01/2022
3 Mai Lệ Huyền 18/01/2022
4 Nguyễn Quốc Cường 18/01/2022 24/01/2022
5 Tô Ánh Nguyệt 18/01/2022
6 Lê Nguyễn Hoàng Nhung 18/01/2022 23/02/2022
7 Trang Minh Hiếu (trang Đô) 18/01/2022 20/01/2022
8 CÔNG TY TNHH THE SUN COSMETICS 18/01/2022 23/01/2022
9 CÔNG TY TNHH THE SUN COSMETICS 18/01/2022 23/01/2022
10 CÔNG TY TNHH THE SUN COSMETICS 18/01/2022 23/01/2022