Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bạch Vũ Yến Nhi 03/12/2021
3 Nguyễn Hoàng Vũ 03/12/2021
4 Nguyễn Mai Anh 03/12/2021
5 TRẦN VĂN HUY 03/12/2021
6 Bùi Thị Thùy Trang 03/12/2021
7 Bạch Vũ Yến Nhi 03/12/2021
8 Nguyễn Thị Thảo My 03/12/2021
9 TRỊNH THỊ LAN HUẾ 03/12/2021
10 Bạch Vũ Yến Nhi 03/12/2021