Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN ÁI DUYÊN 25/11/2020 25/12/2020
2 DƯƠNG NGỌC THÌN 25/11/2020 09/12/2020
3 Đỗ Ngọc Lan 25/11/2020
4 Nguyễn Thị Thùy Trang 25/11/2020
5 LIÊU HUỆ PHƯƠNG 25/11/2020 16/12/2020
6 Nguyễn Trần Long 25/11/2020
7 TRẦN HOÀNG THIỆN - TRẦN THỊ PHI YẾN 25/11/2020 26/11/2020
8 LÊ THỊ HIỀN 25/11/2020
9 HUỲNH THANH THÚY ANH 25/11/2020 16/12/2020
10 HUỲNH THANH THÚY ANH 25/11/2020 16/12/2020