Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 Cao Thị Việt Hoa 30/11/2021
4 Nguyễn Bùi Ngân Thể 30/11/2021
5 LÊ XUÂN HẬU 30/11/2021
6 Đoàn Công Minh 30/11/2021
7 Lý Sơn Chiêu 30/11/2021
8 Nguyễn Thị Ngọc Hà 30/11/2021
9 THAI THI KIM QUY 30/11/2021
10 NGÔ THANH THỦY 30/11/2021