Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN DŨNG 27/01/2022 24/02/2022
3 LÊ THỊ THÚY KIỀU 27/01/2022
4 TRƯƠNG HỮU HIẾU 27/01/2022 10/03/2022
5 Mã Kế Xương 27/01/2022
6 Lê Kim Ngọc 27/01/2022
7 HOÀNG HẢI ĐĂNG 27/01/2022 28/01/2022
8 LÊ THỊ NGỌC TRINH 27/01/2022 28/01/2022
9 LÊ ĐỨC VINH 27/01/2022 28/01/2022
10 HUỲNH GIA MINH - BÀNH HUỆ QUYÊN 27/01/2022 17/02/2022