Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Dung 09/12/2021
3 NGUYỄN NHỰT THANH 09/12/2021
4 HOÀNG VĂN ĐÔNG-VŨ THỊ THANH HẢI 09/12/2021
5 Lâm Kim Thu 09/12/2021
6 TỪ THỊ BA 09/12/2021
7 HUỲNH THỊ PHƯỢNG 09/12/2021
8 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV KỶ THUẬT QUANG CHÂU 09/12/2021 16/12/2021
9 Huỳnh Trung Hiếu 09/12/2021
10 Nguyễn Thị Hiền Châu Ý Nhi 09/12/2021