Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN TƯ CHÍN 05/07/2022
3 Huỳnh Văn Toàn 05/07/2022
4 LÊ NGỌC TRÂN 05/07/2022
5 Nguyễn Văn Quân 05/07/2022
6 PHẠM THỊ THU CHIỀU 05/07/2022
7 NGUYỄN VIỆT THẮNG 05/07/2022
8 Nguyễn Huỳnh Anh 05/07/2022
9 NGUYỄN QUÂN HỢP 05/07/2022
10 Nguyễn Thi Yến 05/07/2022