Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ CHÍ TRUNG 23/01/2022
3 TRẦN THẾ HẬU 23/01/2022
4 NGUYỄN THỊ TUYỀN TIÊN 23/01/2022
5 PHẠM QUỐC BÌNH 23/01/2022
6 PHẠM QUỐC BÌNH 23/01/2022
7 TRẦN QUỐC NAM 23/01/2022
8 VÕ TRƯỜNG LINH 23/01/2022
9 Nguyễn Thị Mai Trang 23/01/2022
10 Trần Tín Trung 23/01/2022