Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hoàng Thị Thúy Nhung 18/05/2022 27/05/2022
3 Phạm Thị Liên 18/05/2022
4 CÔNG TY TNHH TMDV QC THẾ KỶ MỚI 18/05/2022
5 HÀ NGỌC TRÂN 18/05/2022
6 BQL chợ Hòa Hưng 18/05/2022
7 Đào Vũ Hải Bình 18/05/2022
8 Đinh Thị Thanh Huế 18/05/2022
9 NGUYỄN TRẦN KHÁNH NGÂN 18/05/2022
10 Phan Thị Thanh loan 18/05/2022 20/05/2022